Ytterligare projekt beviljade

Standard

Två nya projekt har beviljats av styrgruppen. Det har hittills varit en övervikt för projekt i de yngre åren men nu börjar även högstadiet hitta tillämpningsområden som de vill utveckla.

 

Projekt: Att öka säkerheten inom stavning
År: 1
Ansvarig: Daniel Sinik 

Beskrivning
Syftet med projektet är att använda iPads som ett redskap för att träna stavning med eleverna, där sambandet mellan ljud och bokstav är det centrala. Användning av iPads kan göra att stavningsinlärning blir mer lustfyllt än vid vanlig skrivning, speciellt för pojkar.

 

Projekt: Tydliggöra praktiska experiment i fysik
År: 7-9
Ansvarig: Göran Sten

Beskrivning
Vi filmar en händelse direkt med iPaden, t.ex. en tur i en gunga i lekparken eller berg- och dalbanan på Grönan. Det är i normala fall svårt att veta hur snabb den filmade rörelsen är, men med hjälp av appen Video Physics kan man räkna ut hastigheten och därefter beräkna hur stor kraft rörelsen har. Materialet sparas i iPaden som en film inklusive all data om rörelsen. Filmen med information kan sedan exporteras enkelt till Kunskapshubben och ses via iPad, dator eller smartphone.