Walter Mischel

Standard

Walter Mischels marshmallowexperiment har dykt upp i lite olika sammanhang den senaste tiden. Studien sägs peka på en väldigt stark framgångsfaktor hos individer; nämligen förmågan att styra sitt eget beteende mot långsiktiga fördelar, i motsats till att söka direkt tillfredsställelse. 

Vad har då det här med Årstaskolans iPad-projekt att göra? Inte mer än att vi är beredda att vänta på de stora vinsterna med teknik för att utveckla undervisning och lärande. Vårt arbete är långsiktigt och evolutionärt. De tidiga positiva effekterna som vi redan ser är bra men det är de verkligt viktiga förändringarna och förbättringarna som vi strävar efter.

 

Den nyligen fallne Jonah Lehrer har för The New Yorker skrivit The secret of self-control om Walter Mischel med fleras arbete.