State of the Net 2012 – David Snowden

Standard

Varför är det här intressant? – Föredraget handlar om kunskap, organisation, människa och teknik. Centrala ämnen som påverkar hur vi kan leda, ta lärdom och samarbeta för att utveckla skolan och andra organisationer. Snowden tar bland annat upp organisationers behov av byta robustness, förmågan att förhindra och undvika fel, mot resilience – där vikten läggs vid att kunna hantera misslyckanden och dra nytta av de erfarenheter och möjligheter som presenteras. Han talar även om exaptation – att ta något som har skapats för ett ändamål och ge det en ny funktion (i ett nytt sammanhang) som en viktigt form av utveckling. En lite längre utläggning kring innehållet i föredraget finns här.

David Snowden på Wikipedia

Det här klippet dök av en slump upp när jag på semestern råkade följa ett Twittermeddelande om Luis Suarez och ‘tacit knowledge’ som visade sig handla om ett annat intresseområde än fotboll.