Vi gjorde en gång ett dokument

Standard

I februari 2011 ställde vi oss frågan hur en elevdator borde se ut utifrån våra tidigare erfarenheter av IT i skolmiljö. Vi hade under en tid använt IT framgångsrikt och ökat den allmänna kunskapen kring IT-verktyg i undervisningen men frågan om en effektiv elevanpassad dator var fortfarande olöst. Vid det tillfället hade Årstaskolan enbart en enda iPad men troligtvis var den med och påverkade bilden av hur en dator bör fungera i skolan. Det är hur som helst roligt att ett år senare, i och med iPad-projektet, kunna bekräfta och tillgodose de flesta behov som vi listade vi den tidpunkten.

Vad vi önskar av elevdatorer (pdf)