Lösryckta erfarenheter från iPad-projektet

Standard

Från den kommande sammanställningen av vårens iPad-projekt på Årstaskolan:

–          Fungerar bra för samarbetsövningar 1-till-2

–          Suddar ut gränser mellan skola och fritid

–          Ta in världen i klassrummet

–          Publikt, offentligt, på riktigt

–          Digital portfolio – planera, följa upp, kommentera och utvärdera när som helst

–          Nyfikenhet, stolthet, engagemang

–          Ökad lust, lustfyllda inlärningen ett faktum

–          Intresse för att skriva

–          Nya användningsområden dyker upp successivt

–          Behov av skrivare

–          Säkerhet och laddning

–          Ökat utbyte mellan lärare både inom och utanför skolan

–          Stimulerar elevers läsande, effekten slår däremot lite olika

–          Viktigt att tekniken inte är i fokus

–          Kreativa appar ger mest

–          Behövs synk för lagring av material

–          Kräver att man studerar läroplanen närmare (vilket är bra)

–          Delaktighet, demokrati, samarbete

–          Kompenserande funktion

–          Utveckla sociala förmågor, entreprenörskap, självförtroende, medmänsklighet

–          Kommunikation (översättning) för nyanlända

–          Möjlighet att kommunicera med bilder

–          Ökad kommunikation mellan lärare och elever, och elever och andra elever

–          Möjlighet att ljuda och repetera för att träna språk

–          Individualisera genom att eleverna kan arbeta på sin nivå, bra för heterogena grupper

–          Bra för barn med koncentrationssvårigheter

–          Ökar intresset för att skriva

–          Upptäcka tillsammans med eleverna

–          Får med alla elever

–          Minskar motoriska hinder

–          Motivationshöjande, både för starka och svaga elever

–          Kreativt och lösningsfokuserat tänkande istället för probleminriktat

–          Nya redovisningsformer

–          Snabbare respons utvecklar kunskapssökandet

–          Pedagogerna tvingas bli mer tydliga i direktiv och förväntningar med delade iPads (ej 1-till-1)

–          Personal har fått ’nytändning’ och börjat se nya möjligheter i verksamheten

–          Äldre och erfarna pedagoger ser snabbt möjligheterna med verktygen