Årstaskolan deltar på Intel Education Summit

Standard

Intel Education Summit är en stor internationell konferens som fokuserar på mobilt lärande. Både tekniska och pedagogiska aspekter behandlas, samt trender och direkta exempel på hur mobilt lärande kan se ut i praktiken. I år äger konferensen rum i Stockholm och medarrangörer är Stockholms stad och KTH.

Årstaskolan (@arstaskolan) är inbjuden att presentera Bibblis.se (@bibblis_se), ett e-bibliotek med elevproducerade digitala böcker som är en produkt av vårens arbete med iPads. Medverkar på konferensen för Årstaskolan gör Micke Kring (@mickekring), Martin Fernström (@martinfernstrom) och Martin Claesson (@claessonmartin). Vi följer upp med en liten rapport från mässan nästa vecka. 

 

 

Läs mer om Intel Education Summit

ASL-träff 5

Standard

Den femte träffen är över och vi har nu jobbat med ASL i 4 veckor. Micke körde en genomgång av Garageband, förutom allt som stod i agendan för dagen.

Årskurs 3 börjar nu att jobba med sitt Stockholmstema och ska använda sig av bl a Stockholmskällan (www.stockholmskallan.se) och kommer även få besök därifrån.
Förutom detta, kommer de i svenskan att jobba med romanprojekten “Den magiska dörren” och “Monstret”. Vi ser fram emot en massa nya böcker på Bibblis.se.

AGENDA:

Välkomna till vår femte träff!

Vi läser ur Barbro Westlunds bok. Läs sidorna 15-70 och sidan 127. Vi följer nu Barbro Westlunds egna Studiehandledning.

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:
Vilka egenskaper menar du utmärker professionell lärarkompetens?

Hur upplever du begreppet ”läslust” jämfört med begreppet ”aktivt läsengagemang”? Är det samma sak?

Vilken roll spelar gensvar (feedback) för elevens motivation och självkänsla?

Vilken betydelse har uppgiftsorientering för utveckling av läsförståelsen?

Diskutera inre och yttre motivation.

Berätta hur du organiserar din läsundervisning.

Diskutera hur vi kan använda minilektioner.

Diskutera de sju grundstrategierna som anses vara effektiva i klassrumsundervisningen (s. 54).