ASL – Nu kör vi igång

Standard

Idag startade vi vårt ASL-projekt, där alla lärare i åk F-3 ingår. 
Varje måndag träffas gruppen under två timmar, där vi kommer att läsa ur bl a Arne Tragetons bok “Att skriva sig till läsning”, diskutera kring det vi läst och planera hur vi ska jobba med eleverna under den kommande veckan.
Idag delade vi ut iPads till klasserna, där åk 0 kommer att ha 1-till-4 och åk 1 1-till-2. Vi pratade även om Puenteduras SAMR-modell som vi kommer att återkomma till.

Vi ses på måndag!

ASL – Att skriva sig till läsning

Standard

I vårt iPadprojekt på Årstaskolan ingår att årskurs 1 nästa år skall arbeta med metoden ASL (Att Skriva sig till Läsning).
ASL är en metod som utarbetats av den norska forskaren Arne Trageton. Under projektets gång kommer vi mer att beskriva hur vi på Årstaskolan kommer att arbeta med denna metod.

I korthet innebär metoden att skrivandet och läsandet går hand i hand i undervisningen från första början. Detta är i sig inget nytt. Att arbeta på detta sätt i läs- och skrivundervisningen finns redan. Det som gör skillnad nu och för oss, är att vi har hjälp av digital teknik när vi skall arbeta med barns skrivning och läsning, vilket Trageton tagit vara på i sin forskning. I den forskning som gjorts i Norge angående ASL har man upptäckt att kvalitén på texterna blivit mycket bättre – rent innehållsmässigt – och att eleverna också skrivit längre texter än eleverna i kontrollgruppen skrev som använde papper och penna.
Andra fördelar man märkt är att när barnen arbetar med ASL så vet de själva alltid vad deras text handlar om. När barnen skriver sina texter så vill de ”stava rätt” och att mottagaren skall förstå deras texter.

I arbetet med ASL och att alltså kombinera skrivning, läsning samt digitala verktyg i undervisningen är det pedagogen som är viktigast för att utveckla elevernas kunnande.
En annan fördel är att barn som har svårt med att forma bokstäver för hand när de börjar skriva, lätt kan forma bokstäverna med hjälp av tangentbordet och deras uttryck i skrift kan utvecklas. I förlängningen skall dock alla barn lära sig att också skriva för hand.
Eleverna skall bli producenter av texter och inte endast konsumenter. Detta handlar i första hand om att skapa texter för att lära sig läsa – skriva sig till läsning.

Detta projekt, som ger oss möjlighet att få ännu ett hjälpmedel in i klassrummet (iPad), hoppas vi skall kunna utveckla våra elevers läsning och skrivning.