iPad-Projektet VT12 – rapport

Standard

Här är rapporten för vårterminens arbete med iPads på Årstaskolan.

 

iPad-Projektet VT12 – Årstaskolan

 

Inledning

Vårens arbete med iPads har varit både spännande och kreativt med många ’ögonöppnare’ och positiva överraskningar. Arbetet har utgått från pedagogernas professionella förmågor och kunskap, samt deras egna tankar och idéer kring möjliga tillämpningar. Det har inte ställts några krav på uppvisande av resultat eller generaliserbarhet men den försöksverksamhet som pågått har ändå genererat många lärdomar och bra exempel på pedagogiskt arbete. Det är utifrån de förutsättningarna naturligtvis för tidigt att dra några större slutsatser kring långsiktiga effekter på undervisningen men i princip samtliga lärare rapporterar om större lust och motivation i elevernas skolarbete. Om detta är ett ihållande fenomen som även kan leda till resultatutveckling återstår som sagt att se, och speciellt intressant blir det när och om ’experimenten’ leder fram till tydligt formulerade arbetssätt.

 

Med den senaste läroplanen har skolorna även ett uppdrag att involvera digitala medier i undervisning och i jämförelse med skolans erfarenheter av laptops och har iPads sammanvägt varit ett överlägset alternativ[1]. Det är på samma gång viktigt att vi värderar utrustningens bidrag och möjliga effekter mot kostnaden för densamma och inte blir förförda av den initiala glädjen av att skolan för en gångs skull får använda samtida aktuell teknik. Vi tror att IT har en nödvändig och självklar plats i dagens skola men att det är upp till oss att hitta vägar för att uppfylla dess inneboende potential. Mycket arbete är självfallet kvar att göra och vi har enbart börjat vandringen mot en skola där IT är en integrerad del av verksamheten. Vi ser fram emot en mycket utmanande och utvecklande tid.

 


[1] I början av 2011 gjorde Årstaskolan en sammanställning (se bilaga) av önskade krav för en elevdator. Dessa krav sammanfaller i stort med vad iPads har bidragit med till verksamheten.

Nu börjar Årstaskolans iPad-projekt

Standard

20120309-221557.jpg
(rektor Anita Ulrich i spetsen för iPad-försedda pedagoger)

Startskottet har gått! Årstaskolan inleder nu ett omfattande projekt där vi utforskar iPads i undervisningen.

Utbildningsförvaltningen har valt att satsa på Årstaskolan och har försett oss med massor med iPads. Förväntan är att våra kompetenta och utvecklingsintresserade pedagoger ska utforska iPads som verktyg i undervisningen med målet att hitta nya sätt att öka elevernas resultat.

Nu ger vi oss med liv och lust i kast med uppdraget! Våra pedagoger kommer att testa många olika saker – vi har en stor möjligheternas marknad framför oss. Du kommer att kunna följa vårt projekt, läsa om vad vi gör samt ta del av våra erfarenheter här på vår blogg, ipad.arstaskolan.se.

Tack till Utbildningsförvaltningen för satsningen på Årstaskolan!

Lycka till, elever och pedagoger!

Anita Ulrich, rektor Årstaskolan