Stewart Brand

Standard

Steve Jobs populariserade och tillämpade det men Stewart Brand erkänns som upphovsman till uttrycket “Stay Hungry. Stay Foolish”. Brand är även skyldig till aforismerna “Information wants to be free” och “Once a new technology rolls over you, if you’re not part of the steamroller, you’re part of the road”.