Om bloggen

Sida

Den här bloggen handlade initialt om Årstaskolans iPad-projekt, men har kommit att innefatta mer än så. Därför har vi bytt namn från iPad-bloggen till IKT och Utveckling. Den riktar sig till dig som är intresserad av skolutveckling i allmänhet och iPad och ASL i synnerhet. Vi hoppas och tror att det omfattar dig som är lärare, pedagog, skolledare, politiker, lärarutbildare, förälder, och inte minst elev på en av Sveriges skolor.

Vi som skriver här är alla involverade inom utveckling med hjälp av IKT-verktyg, men har olika ingångar och perspektiv vilket vi hoppas kan ge många kompletterande bilder av projektet. I första hand kommer vi att utgå från projektets fyra domäner: elever, lärare, teknik och skolledning.

Bloggen kommer att visa upp vad vi gör, hur vi resonerar och vilka erfarenheter vi hämtar från vårt arbete med projektet. En och annan utvikning kring andra skolfrågor och aktiviteter på Årstaskolan, samt små trivialiteter från vardagen, kommer kanske också att hinnas med.