Mikropresentationer av lokala projekt

Standard

Idag på Årstaskolans pedagogiska café presenteras de lokala iPad-projekt som pågått under våren. Totalt tio projekt har dragits igång med varierande fokus och inriktning. Arbetet med iPads är fortfarande på det experimentella stadiet där lärare och elever tillsammans utforskar möjligheterna och vilka resultat det kan generera. I nuläget är det troligtvis för tidigt för att dra några större slutsatser men vi tror att de erfarenheter som presenteras kan vara bra indikatorer för hur vi ska gå vidare med iPads i skolan.