Lite IT-historik från Årstaskolan

Standard

Hjälper vår rektor att gräva fram material till hennes avskedpresentation inför sin rektorsgrupp nu på måndag. Hittade min allra första anteckning från den då nybildade IT-gruppen på skolan hösten 2007*. Även om mycket har hunnit förändras och vi idag har en mognare syn på vad IKT kan tillföra skolan är det roligt att se att vi tidigt hade en hög ambitionsnivå för arbetet med IT på Årstaskolan.

– – – – –

Anteckningar från IT-gruppsmöte 2007-08-22

Närvarande: Micke, Fredrik, Mats, Martin

 

• IT-frågorna kan delas upp i tre huvudområden: IT-plan/strategi, kompetens/utbildning, implementering/resursfördelning (frågor av praktisk natur).

• Långsiktig strategi bör syfta till att höja elevernas kunskaper, höja personalens kunskaper, samt effektivisera och förbättra arbetet. Utgångspunkten är att IT-verktyg idag används inom alla yrkeskategorier och att IT-användande utgör en grundläggande färdighet i samhället.

•  Förslag att en frivillig personalenkät arbetas fram som underlag för IT-planeringen.

• Den externa webben som Micke arbetat med kommer att lanseras under vecka 35. Den nya webbplatsen ska förenkla för de lärare som aktivt vill arbeta med webben som kommunikationsmedel mot föräldrar och elever. Utrymme och tid bör ges för dessa lärare att ordentligt sätta sig in i hur verktyget fungerar.

• Målgrupper bör specificeras tydligare och informationskanalerna anpassas efter dessa. Som en konsekvens av detta ifrågasätts PåGångs nuvarande format där den ursprungliga målgruppen (personal) idag ges relativt lite utrymme. En fokuserad informationskanal för personal bör existera där skolwebben utgör ett naturligt alternativ.

 

* Det har tidigare funnits andra varianter på IT-grupper på Årstaskolan men det här är den som i stort sett varit intakt från 2007 till idag, även om uppdraget har utvecklats genom åren.

3 reaktioner på ”Lite IT-historik från Årstaskolan

Kommentarer inaktiverade.