Lite halvtid i iPad-projektet

Standard

Vi befinner oss mitt i läsåret och framför oss ligger en intensiv och rolig vårtermin. I cirka en och en halv termin har vi haft möjlighet att arbeta med iPads på Årstaskolan vilket givit många viktiga erfarenheter och intressanta nya möjligheter. Under hösten startade vi ett stort Att-Skriva-sig-till-Läsning-projekt för förskoleklass och årskurs 1 där elevernas utveckling redan överträffat förväntningarna enligt Tragetons metod. Vi har två klasser i de yngre åren som pilotarbetar kring 1-till-1-koncept där vi successivt lär oss mer om fördelar och eventuella fallgropar kring en iPad per elev. Sedan vi fick tillgång till iPads i april 2012 har vi även hunnit med ett antal lokala utvecklingsprojekt som bygger på den nya tekniken:

– Utveckla det publika och kommunikativa skolarbetet
– Att skriva sig till läsning – Monstret
– Utveckla skrivandet
– Ta in världen i klassrummet och elevdokumentation
– Ämnesövergripande miljötema – informationskällor och redovisningsformer
– Digitalt berättande och sagoskrivning
– Väcka läslust för att nå målen i svenska
– Språklig utveckling för nyanlända
– Att öka säkerheten inom stavning
– Tydliggöra praktiska experiment i fysik
– Utveckla musikundervisningen med digitala verktyg
– Stockholm storstad och Stockholmskällan
– Kommunikativ svenska, engelska, matte
– Digitalt, kommunikativt och transparent skolarbete
– Digital portfolio och elevledda utvecklingssamtal
– Kulor i hjärtat – estetiskt berättande
– Digitalt berättande i tyska
– Kortfilmsprojekt – Mediaprofilen

Till våren fortsätter vårt arbete med att utforska och skapa nya möjligheter med iPads och Internet i lärandet. Årstaskolan deltar även i Utbildningsförvaltningens arbete med att utvärdera surfplattors värde för skolan som leds av Jan Hylén. Studier på effekter av iPads (och liknande verktyg) i skolan är än så länge begränsade men den sammanställning som presenteras till våren/sommaren kommer att vara en av de större som hittills genomförts. Resultaten kommer att vara intressanta och förhoppningsvis framåtriktade. Utveckling är något som sker kontinuerligt och sannolikt har vi om några år nya digitala produkter med nya möjligheter, något vi ska se fram emot och förstå att lära oss använda. Att vända tillbaka till en skola helt utan digitala verktyg känns idag inte möjligt.