Jan Hylén på Årstaskolan

Standard

Utbildningsförvaltningens iPad-utvärderare Jan Hylén besöker idag Årstaskolan för att studera hur ‘paddorna’ används i undervisningen. Fem klassrumsbesök och en gruppintervju med lärare ska hinnas med. Resultatet av förvaltningens utvärdering kommer att presenteras under våren.