Organisationens utveckling viktigare än appar

Standard

Som uppföljning på inlägget 11 saker att tänka på inför en skolsatsning på IT angående vad verksamheten bör lägga fokus på utifrån våra erfarenheter på Årstaskolan.

Vi har som utgångspunkt alltid försökt ha en hälsosam skepsis inför arbetet med IT. Det har visserligen funnits en övertygelse om att IT har sin plats i skolan, precis som i vilken annan bransch som helst idag, men svaren på ’hur, när, vad och var?’ har snarare varit eftersträvansvärda än självklara. Med det vill vi säga att det varken finns någon ’quick fix’ eller uppsättning appar som direkt gör pedagogens arbete dramatiskt bättre, den som söker det tror vi är fel ute (vi har åtminstone inte hittat någon). En insikt som vi tidigt tillskansat oss är att IT per automatik inte innebär någon förbättring av pedagogiken, även om vi utifrån det genomslag IT har i samhället i stort ser det som sannolikt att det även kan tillföra något till skolan och undervisningen.

Att hitta den enkla lösningen som direkt höjer resultaten tror vi därför inte är rimligt. De pedagogiska svaren finns inte i specifika appar eller en enskild leverantörs hårdvara. Det finns samtidigt ingen självklarhet i att ’mer är bättre’ då mycket av den mer spännande utvecklingen på Årstaskolan har skett med små och begränsade resurser. Avgörande är istället organisationens och individernas vilja och förmåga att utvecklas och förbättra verksamheten utifrån tillgängliga resursers potential. En utvecklande pedagogisk tillämpning föds ur matchningen av ett beskrivet behov och tillgången till en möjlig lösning (ibland i omvänd ordning), i det här fallet de tekniska resurserna och kompetensen att hantera dessa.

Fokus har därmed kommit att flyttas från den tekniska utrustningen till utveckling av verksamheten. Främst inbegriper det av självklarhet lärarna som den enskilt viktigaste faktorn för elevernas lärande. Vi tror att en grundförutsättning för att IT, i likhet med andra resurser, ska få ett positivt genomslag på resultaten är att lärarna som använder utrustningen håller hög kvalitet genomgående i sin undervisning. Samtidigt måste det i organisationen finnas en bra förståelse för teknikens ’logik’ och vilka möjligheter och fördelar den kan bära med sig, samt förmågan och kunskapen att kunna utnyttja dessa fördelar. Det är enbart kombinationen av bra lärare och öppenhet för användandet av nya verktyg i undervisningen, alternativt en tydlig och utvecklande pedagogisk tanke, som kan generera önskvärda resultat med IT i skolan.

Susanne van der Kwast, en av Årstaskolans lärare som arbetat 1-till-1 med iPads under våren, beskriver i sin utvärdering utrustningens förhållande till lärandet så här:

Det som känns viktigt att nämna är att iPaden på intet sätt ”tar bort” barns läs- och skrivsvårigheter. De som har svårt att stava, skriva och läsa har bara fått ett hjälpmedel som underlättar för dem att kommunicera på ett förståligt sätt. Det som tidigare hindrade dem i skrivprocessen som att forma bokstäver, pennfattning, stavning och koppla ljud till bokstav kan de nu få hjälp med tack vare de olika skrivprogrammen och deras funktioner.

/ Martin Claesson

En reaktion på ”Organisationens utveckling viktigare än appar

Kommentarer inaktiverade.