Walter Mischel

Standard

Walter Mischels marshmallowexperiment har dykt upp i lite olika sammanhang den senaste tiden. Studien sägs peka på en väldigt stark framgångsfaktor hos individer; nämligen förmågan att styra sitt eget beteende mot långsiktiga fördelar, i motsats till att söka direkt tillfredsställelse. 

Vad har då det här med Årstaskolans iPad-projekt att göra? Inte mer än att vi är beredda att vänta på de stora vinsterna med teknik för att utveckla undervisning och lärande. Vårt arbete är långsiktigt och evolutionärt. De tidiga positiva effekterna som vi redan ser är bra men det är de verkligt viktiga förändringarna och förbättringarna som vi strävar efter.

 

Den nyligen fallne Jonah Lehrer har för The New Yorker skrivit The secret of self-control om Walter Mischel med fleras arbete.

 

State of the Net 2012 – David Snowden

Standard

Varför är det här intressant? – Föredraget handlar om kunskap, organisation, människa och teknik. Centrala ämnen som påverkar hur vi kan leda, ta lärdom och samarbeta för att utveckla skolan och andra organisationer. Snowden tar bland annat upp organisationers behov av byta robustness, förmågan att förhindra och undvika fel, mot resilience – där vikten läggs vid att kunna hantera misslyckanden och dra nytta av de erfarenheter och möjligheter som presenteras. Han talar även om exaptation – att ta något som har skapats för ett ändamål och ge det en ny funktion (i ett nytt sammanhang) som en viktigt form av utveckling. En lite längre utläggning kring innehållet i föredraget finns här.

David Snowden på Wikipedia

Det här klippet dök av en slump upp när jag på semestern råkade följa ett Twittermeddelande om Luis Suarez och ‘tacit knowledge’ som visade sig handla om ett annat intresseområde än fotboll.