Elevdator: Chromebook vs. Volvo-PC, del 2

Standard

I del 2 av Chromebook vs. Volvo-PC gör vi ett användartest enligt en enkel mall för att jämföra hur praktisk datorn är i skolmiljö. Enligt våra egna erfarenheter används datorerna i de äldre åren (vi använder iPads för de yngre) främst till att söka information, skriva, skapa presentationer och i viss utsträckning mejla. Vår bedömning är att båda systemen kan tillgodose dessa grundläggande behov på ett relativt likvärdig sätt även om gränssnitt och alternativ i mjukvaran skiljer sig. Fokus ligger därför på hur enkel datorn är att hantera för att minimera störningsmoment eller väntetider under pågående lektion och hur flexibel den är i en fleranvändarmodell när man inte använder 1-till-1.

Vi tror att datorns användningsområden kommer att skifta med tiden i och med att undervisningen omdefinieras utifrån de nya digitala förutsättningarna, men det är något vi kommer att behandla senare.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=v9ZAGWrfrIo?rel=0&w=100&h=360]

Mall för testet:

1. Starta datorn
2. Logga in
3. Skapa ett nytt dokument
4. Skriv texten ‘Det här är ett nytt dokument’
5. Hitta en bild om Årstaskolan på nätet
6. Infoga bilden i dokumentet
7. Mejla dokumentet till arstaskolan@stockholm.se
8. Logga ut och stäng av datorn

 

De datorer som använts i testet är Samsung Chromebook och DELL Latitude E6420 (Avancerad bärbar). Båda datorerna har före testet startats om, uppdaterats och vid behov profilsynkats.