Elevdator: Chromebook vs. Volvo-PC, del 2

Standard

I del 2 av Chromebook vs. Volvo-PC gör vi ett användartest enligt en enkel mall för att jämföra hur praktisk datorn är i skolmiljö. Enligt våra egna erfarenheter används datorerna i de äldre åren (vi använder iPads för de yngre) främst till att söka information, skriva, skapa presentationer och i viss utsträckning mejla. Vår bedömning är att båda systemen kan tillgodose dessa grundläggande behov på ett relativt likvärdig sätt även om gränssnitt och alternativ i mjukvaran skiljer sig. Fokus ligger därför på hur enkel datorn är att hantera för att minimera störningsmoment eller väntetider under pågående lektion och hur flexibel den är i en fleranvändarmodell när man inte använder 1-till-1.

Vi tror att datorns användningsområden kommer att skifta med tiden i och med att undervisningen omdefinieras utifrån de nya digitala förutsättningarna, men det är något vi kommer att behandla senare.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=v9ZAGWrfrIo?rel=0&w=100&h=360]

Mall för testet:

1. Starta datorn
2. Logga in
3. Skapa ett nytt dokument
4. Skriv texten ‘Det här är ett nytt dokument’
5. Hitta en bild om Årstaskolan på nätet
6. Infoga bilden i dokumentet
7. Mejla dokumentet till arstaskolan@stockholm.se
8. Logga ut och stäng av datorn

 

De datorer som använts i testet är Samsung Chromebook och DELL Latitude E6420 (Avancerad bärbar). Båda datorerna har före testet startats om, uppdaterats och vid behov profilsynkats.

 

Elevdator: Chromebook vs. Volvo-PC, del 1

Standard
För framtiden utvärderar vi ständigt ny utrustning även om vi för tillfället inte kan köpa in och använda oss av den på grund av stadens upphandlingar. Nyligen har Chromebook släppts i Sverige och vi har tittat lite närmare på vilka fördelar den har gentemot de laptops som Volvo-IT förser oss med. I några olika inlägg kommer vi att kommentera de olika systemen som en diskussion kring hur en elevdator i skolmiljö bör vara och fungera.
 
 
Del 1 – Fördelar med respektive system
 
Nedan listar vi de fördelar vi utifrån användaren kan se med de olika lösningarna. Vi har tyvärr inte möjlighet att utvärdera Chromebooks direkt i skolmiljö för att se hur de fungerar i den dagliga verksamheten, men vi tror att vår förståelse för elevers behov är tillräckligt god för att ändå kunna göra en rimlig bedömning. De olika systemen representerar två olika ideologier för datoranvändande med sina respektive för- och nackdelar. Volvo-PCs med Windows är baserade i den traditionella kontorsmiljön med centraliserad support, högt säkerhetstänk och Office-sviten som främsta mjukvaruerbjudande. Googles Chromebooks är molnbaserade ‘webbläsare med tangentbord’ som bygger sin idé kring flexibilitet och enkelhet där man använder kostnadsfria Google Apps for Education som alternativ till Office.
 
 
Fördelar med Chromebook (Samsung)
 
– Snabb uppstart och inloggning (15 sek) och avstängning
– Låg vikt (1,1 kg)
– Bra batteritid (6h)
– Låg kostnad per enhet (ca. 2800 kr ink. två års garanti)
– Begränsat supportbehov
– Lätt att managera lokalt på skolan
– Ständigt uppdaterad, inga installationsprocesser eller behov av omstarter
– Flexibilitet med appar
– Enkel och snabb återställning av systemet
– Molnbaserad och plattformsoberoende hantering av filer
– ‘Tunn klient’ – inget behov av profilsynkning
 
 
Fördelar med Volvo-PC (Dell)
 
– Full kompabilitet med Microsoftprodukter
– Välkänt gränssnitt
– Väl utvecklat sortiment av programvara och tredjepartsprodukter
– Existerande programvara för spec. etc. 
– Fungerar även offline 
– Möjlighet till lokal lagring
 
 
Sammanfattning
 
Även om Chromebooks inte utgör ett fullvärdigt alternativ för samtliga behov inom skolan finns det tydliga fördelar vad gäller användbarhet och portabilitet. Våra erfarenheter är att Volvo-PCs begränsas av hög vikt, begränsad batteritid och långa inloggningstider. Även om möjligheterna är fler på en Volvo-PC innebär användbarhetsproblem att datorns kapacitet inte utnyttjas fullt ut, och ibland till och med blir liggande kvar i elevernas skåp. Chromebooks är mer direkt anpassade till skolmiljö med möjlighet för lärarna att själva enkelt managera elevernas datorer istället för att gå en lång omväg via support och tekniker. Kostnadsmässigt ligger Chromebooks även minst ca. 40% lägre än Volvo-PCs enligt vår initiala beräkning.
 
 

Till er som undrar om apparna

Standard

Det kommer in en hel del förfrågningar kring vilka appar vi använder. Vår tanke är att vi jobbar med appar som, i första hand, gör barnen till producenter. Vi vill att de ska skapa och vara kreativa samt att de får en lustfylld inställning till sitt skrivande och läsande.

Just inom ASL-projektet så använder vi framförallt dessa tre iPad-appar för att skriva:

1. Skolstil – Talsyntes och ljudning av bokstäver. Länk till App Store – kostar 22 kr

2. Book Creator for iPad – Sätt ihop ljud, video, text, bild och skapa egna e-böcker. Länk till App Store – kostar 38 kr

3. Pages – Ordbehandling för iPad. – Länk till App Store –  75 kr

Då många av er också sitter på Androidplattor och telefoner önskar jag att vi hjälps åt att hitta alternativ till dessa. Skriv gärna era bästa tips som en kommentar till denna post.

MVH Micke

 

Arbetet fortskrider enligt plan

Standard
20120321-111938.jpg

Så här ser 100 tomma iPadkartonger ut staplade på mitt kontor.

Strax över 100 iPads är nu konfigurerade och utkörda till enheterna. Tre 1-till-1-klasser samt en 1-till-2-klass är igång nu i dagarna och det ska bli riktigt spännande att följa deras resa med detta verktyg.

Sedan vi började dra igång dessa projekt har en massa intressanta diskussioner dragit igång och vi jobbar för fullt med att hitta metoder för att dra full nytta av våra verktyg.