Lite halvtid i iPad-projektet

Standard

Vi befinner oss mitt i läsåret och framför oss ligger en intensiv och rolig vårtermin. I cirka en och en halv termin har vi haft möjlighet att arbeta med iPads på Årstaskolan vilket givit många viktiga erfarenheter och intressanta nya möjligheter. Under hösten startade vi ett stort Att-Skriva-sig-till-Läsning-projekt för förskoleklass och årskurs 1 där elevernas utveckling redan överträffat förväntningarna enligt Tragetons metod. Vi har två klasser i de yngre åren som pilotarbetar kring 1-till-1-koncept där vi successivt lär oss mer om fördelar och eventuella fallgropar kring en iPad per elev. Sedan vi fick tillgång till iPads i april 2012 har vi även hunnit med ett antal lokala utvecklingsprojekt som bygger på den nya tekniken:

– Utveckla det publika och kommunikativa skolarbetet
– Att skriva sig till läsning – Monstret
– Utveckla skrivandet
– Ta in världen i klassrummet och elevdokumentation
– Ämnesövergripande miljötema – informationskällor och redovisningsformer
– Digitalt berättande och sagoskrivning
– Väcka läslust för att nå målen i svenska
– Språklig utveckling för nyanlända
– Att öka säkerheten inom stavning
– Tydliggöra praktiska experiment i fysik
– Utveckla musikundervisningen med digitala verktyg
– Stockholm storstad och Stockholmskällan
– Kommunikativ svenska, engelska, matte
– Digitalt, kommunikativt och transparent skolarbete
– Digital portfolio och elevledda utvecklingssamtal
– Kulor i hjärtat – estetiskt berättande
– Digitalt berättande i tyska
– Kortfilmsprojekt – Mediaprofilen

Till våren fortsätter vårt arbete med att utforska och skapa nya möjligheter med iPads och Internet i lärandet. Årstaskolan deltar även i Utbildningsförvaltningens arbete med att utvärdera surfplattors värde för skolan som leds av Jan Hylén. Studier på effekter av iPads (och liknande verktyg) i skolan är än så länge begränsade men den sammanställning som presenteras till våren/sommaren kommer att vara en av de större som hittills genomförts. Resultaten kommer att vara intressanta och förhoppningsvis framåtriktade. Utveckling är något som sker kontinuerligt och sannolikt har vi om några år nya digitala produkter med nya möjligheter, något vi ska se fram emot och förstå att lära oss använda. Att vända tillbaka till en skola helt utan digitala verktyg känns idag inte möjligt.

Beviljade lokala iPad-projekt HT12

Standard

Styrgruppen har beviljat följande lokala iPad-projekt under höstterminen 2012 utöver de redan startade 1-till-1-piloterna och projektet inom Att Skriva sig till Läsning.

 

Projekt: Utveckla musikundervisningen med digitala verktyg

Inriktning: musik år4-9
Ansvarig: Simon Björkström

Beskrivning:
Huvudsyftet är att utforska hur man kan använda iPad som ett universalverktyg inom musikundervisningen i grundskolan (åk 4-9) och därigenom få elever medvetna om på vilka olika sätt man kan lära och skapa genom ökad digital delaktighet. Den senaste tidens utveckling inom musik och teknik gör det idag möjligt att med hjälp av en iPad och olika appar låta elever utveckla en lång rad av de förmågor som den nya kursplanen för grundskolan (Lgr11) beskriver. Det gäller allt från att lära sig noter till att skapa och spela in musik.

 

Projekt: Stockholm storstad och Stockholmskällan

Inriktning: år3
Ansvarig: Torbjörn Nord, Patricia Sjöberg, Monica Bredberg

Beskrivning:
Årskurs 3 kommer under hela höstterminen arbeta med Stockholm utifrån olika perspektiv. Projektet ska låta eleverna producera eget material om Stockholm genom att filma, fotografera och skriva om staden. Barnen kommer att dokumentera utflykter på plats, intervjua människor som bor och arbetar i Stockholm, göra böcker och sammanställa egna filmer. Vi kommer även att använd resursen Stockholmskällan för att söka information och skapa vår egen kompletterande webbresurs om Stockholm.

 

Projekt: Kommunikativ svenska, engelska, matte

Inriktning: år2, svenska, engelska, matte
Ansvarig: Camilla Löw

Beskrivning:
Dagboksskrivande där eleverna får skriva om sin dag en gång per dag. Eleverna får öva på att skriva till olika mottagare; inbjudan, dikt etc. Eleverna har redan brevkompisar i klass 2b på Tegelbo och använder sig utav sina gmail-konton för att brevväxla. Eleverna kommer kontinuerligt att öva upp sin engelska förståelse via appen English for kids. Eleverna kommer även få skriva/spela in kortare enkla texter/fraseringar på engelska och delge andra. Eleverna får arbeta två och två för att skapa matematiska problem på iPaden. Sedan får klasskamraterna hjälpas åt att lösa uppgifterna då de projiceras upp på tavlan.

 

Projekt: Digitalt, kommunikativt och transparent skolarbete

Inriktning: år4, svenska, SO, engelska
Ansvarig: Martin Braekken Fernström, Lotta Bohlin, Jimmy Jansson

Beskrivning:
Vi tänker producera material till Bibblis.se. Det avser skönlitterärt material så väl
som faktaböcker i SV, SO och ENG. Vi vill utveckla arbetet med ljudböcker för att ytterligare kunna tillgodose förmågor i SV muntligt. Vi planerar att skriva ytterligare ett romanprojekt med hela årskursen samt fortsätta arbetet med att processa och medbedöma. Eleverna kommer att källkritiskt granska och med feedback förstärka varandras faktatexter och böcker på Bibblis.se. Målet är att varje elev ska ha publicerat minst två titlar ur olika genrer samt givit insatt kritik till minst två titlar som andra elever skrivit.

 

Projekt: Digital portfolio och elevledda utvecklingssamtal

Inriktning: år6
Ansvarig: Victoria Vinsander, Cecilia Bergwall

Beskrivning:
Vi planerar att arbeta med digital portfolio (Evernote) för att gå ytterligare ett steg i våra elevledda utvecklingssamtal. Förutom att öva elevernas eget ansvar och deras fördjupade insikt i sin kunskapsutveckling (IUP) kommer detta att medföra att elevernas metakognitiva reflekterande fördjupas. Vi är övertygande om att resultaten kommer att höjas med detta arbetssätt med bakgrund i förra årets erfarenheter av reflekterande arbetssätt. Syftet är att eleverna ska kunna dokumentera, skapa och reflektera över sitt arbete i text, ljud och bild. Det blir lättare att tillgodose alla elevers olika inlärningsstilar då de kan välja att spela in filmer, tala in eller skriva ned sitt resultat eller sitt arbete.

 

Projekt: Kulor i hjärtat – estetiskt berättande

Inriktning: år8
Ansvarig: Maria Åfeldt

Beskrivning:
Vi kommer att arbeta med ett bok/filmprojekt utifrån boken ”Kulor i hjärtat”. Boken består av flera korta berättelser som alla rör sig kring huvudkaraktären.
Eleverna kommer att skriva korttexter som publiceras på Bibblis.se och utifrån texterna skapa film. I kursplanens centrala innehåll beskrivs vikten av att jobba med Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter. Den grundläggande tanken är att eleverna med hjälp av iPads ska ges möjlighet att jobba med estetiskt berättande med målet att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 

Projekt: Digitalt berättande i tyska

Inriktning: tyska
Ansvarig: Mathias John

Beskrivning:
Tanken med projektet är att eleverna som har tyska ska producera en egen berättelse, som kan vara fiktiv, verklighetsbaserad eller rent av dokumenterande. Ur kursplanens centrala innehåll berörs framförallt produktionsdelen och interaktionsdelen och kunskapskraven berör muntlig och skriftlig språkfärdighet. Syftet är att uppgiften ska fungera metakognitivt, så att eleverna blir medvetna om sina egna tankebanor kring hur de vill berätta något på ett främmande språk, samt överkomma språkliga hinder via de verktyg som en iPad kan erbjuda. Somliga väljer kanske att skriva och presentera projektet som en digital bok, medan någon annans kanske väljer att spela in en film eller presenterar något via en blogg, osv.

 

Projekt: Kortfilmsprojekt

Inriktning: mediaprofilen
Ansvarig: Fredrik Carlsson, Mathias John

Beskrivning:
Mediaprofilen planerar att genomföra ett kortfilmsprojekt begränsat till endast iPads som produktionsmedel för planering, filmning, redigering, presentation samt utvärdering. Den färdiga produkten ska vara mellan 30-60 sekunder lång. Eleverna bestämmer parvis – med vår handledning – filmens innehåll och utformning. Projektet syftar till att vidga elevernas prestationsteknik och ge dem möjligheten att kunna använda dessa färdigheter även i andra ämnen. Eleverna får ansvar för att i flera steg planera, genomföra, samarbeta och presentera sina uppgifter.

 

Sista projektet för terminen

Standard

Läsåret börjar närma sig sitt slut men arbetet med iPads fortgår in i det sista. För lite mer än en vecka sedan beviljades och startades det sista(?) lokala projektet för terminen.

Projekt: Färdighetsträning i kortdivision och dokumentation av NO-laborationer
År: 4
Ansvarig: Jenny Lagesson

Beskrivning
Jag vill prova den modell för färdighetsträning i matematik som Martin Fernström beskrev på pedagogiskt café 10:e maj och använda den för träning av kortdivision. Jag vill också testa att arbeta med Bookcreator för att dokumentera NO-laborationer inom arbetsområdet magnetism. Jag vill se hur kombinationen av bild, text och möjligheterna att spela in ljud ger eleverna möjlighet att uttrycka sina upptäckter och använda de naturvetenskapliga begreppen.

Ytterligare projekt beviljade

Standard

Två nya projekt har beviljats av styrgruppen. Det har hittills varit en övervikt för projekt i de yngre åren men nu börjar även högstadiet hitta tillämpningsområden som de vill utveckla.

 

Projekt: Att öka säkerheten inom stavning
År: 1
Ansvarig: Daniel Sinik 

Beskrivning
Syftet med projektet är att använda iPads som ett redskap för att träna stavning med eleverna, där sambandet mellan ljud och bokstav är det centrala. Användning av iPads kan göra att stavningsinlärning blir mer lustfyllt än vid vanlig skrivning, speciellt för pojkar.

 

Projekt: Tydliggöra praktiska experiment i fysik
År: 7-9
Ansvarig: Göran Sten

Beskrivning
Vi filmar en händelse direkt med iPaden, t.ex. en tur i en gunga i lekparken eller berg- och dalbanan på Grönan. Det är i normala fall svårt att veta hur snabb den filmade rörelsen är, men med hjälp av appen Video Physics kan man räkna ut hastigheten och därefter beräkna hur stor kraft rörelsen har. Materialet sparas i iPaden som en film inklusive all data om rörelsen. Filmen med information kan sedan exporteras enkelt till Kunskapshubben och ses via iPad, dator eller smartphone.