Organisationens utveckling viktigare än appar

Standard

Som uppföljning på inlägget 11 saker att tänka på inför en skolsatsning på IT angående vad verksamheten bör lägga fokus på utifrån våra erfarenheter på Årstaskolan.

Vi har som utgångspunkt alltid försökt ha en hälsosam skepsis inför arbetet med IT. Det har visserligen funnits en övertygelse om att IT har sin plats i skolan, precis som i vilken annan bransch som helst idag, men svaren på ’hur, när, vad och var?’ har snarare varit eftersträvansvärda än självklara. Med det vill vi säga att det varken finns någon ’quick fix’ eller uppsättning appar som direkt gör pedagogens arbete dramatiskt bättre, den som söker det tror vi är fel ute (vi har åtminstone inte hittat någon). En insikt som vi tidigt tillskansat oss är att IT per automatik inte innebär någon förbättring av pedagogiken, även om vi utifrån det genomslag IT har i samhället i stort ser det som sannolikt att det även kan tillföra något till skolan och undervisningen.

Att hitta den enkla lösningen som direkt höjer resultaten tror vi därför inte är rimligt. De pedagogiska svaren finns inte i specifika appar eller en enskild leverantörs hårdvara. Det finns samtidigt ingen självklarhet i att ’mer är bättre’ då mycket av den mer spännande utvecklingen på Årstaskolan har skett med små och begränsade resurser. Avgörande är istället organisationens och individernas vilja och förmåga att utvecklas och förbättra verksamheten utifrån tillgängliga resursers potential. En utvecklande pedagogisk tillämpning föds ur matchningen av ett beskrivet behov och tillgången till en möjlig lösning (ibland i omvänd ordning), i det här fallet de tekniska resurserna och kompetensen att hantera dessa.

Fokus har därmed kommit att flyttas från den tekniska utrustningen till utveckling av verksamheten. Främst inbegriper det av självklarhet lärarna som den enskilt viktigaste faktorn för elevernas lärande. Vi tror att en grundförutsättning för att IT, i likhet med andra resurser, ska få ett positivt genomslag på resultaten är att lärarna som använder utrustningen håller hög kvalitet genomgående i sin undervisning. Samtidigt måste det i organisationen finnas en bra förståelse för teknikens ’logik’ och vilka möjligheter och fördelar den kan bära med sig, samt förmågan och kunskapen att kunna utnyttja dessa fördelar. Det är enbart kombinationen av bra lärare och öppenhet för användandet av nya verktyg i undervisningen, alternativt en tydlig och utvecklande pedagogisk tanke, som kan generera önskvärda resultat med IT i skolan.

Susanne van der Kwast, en av Årstaskolans lärare som arbetat 1-till-1 med iPads under våren, beskriver i sin utvärdering utrustningens förhållande till lärandet så här:

Det som känns viktigt att nämna är att iPaden på intet sätt ”tar bort” barns läs- och skrivsvårigheter. De som har svårt att stava, skriva och läsa har bara fått ett hjälpmedel som underlättar för dem att kommunicera på ett förståligt sätt. Det som tidigare hindrade dem i skrivprocessen som att forma bokstäver, pennfattning, stavning och koppla ljud till bokstav kan de nu få hjälp med tack vare de olika skrivprogrammen och deras funktioner.

/ Martin Claesson

Workshop – del 2 – iMovie

Standard

Nu har jag precis avslutat den andra workshopen som idag handlade om att filma och redigera i iMovie.
Vi gick genom grunderna, som att trimma, lägga på text, musik, speakerröst och annat skoj vi och eleverna kan göra med denna trevliga app. Enkla exempel på hur vi skulle kunna jobba med iMovie är ex att eleverna fotograferar teckningar som de gjort och gör bildspel där de berättar en historia om bilden. De skulle även kunna göra reportage, intervjua varandra och använda det i olika språkämnen. Eller varför inte recensera iPadappar, som eleverna i den härliga bloggen http://ipadpanelen.se.

Det fina med detta är, att när man är klar med sin film och har sparat filmen till kamerarullen, plockar man fram wordpressappen och laddar upp filmen till sin blogg (som detta inlägg).

Om ni inte kan se denna film (jag lovar, ni missar inget) så har du en äldre webbläsare som inte stöder html5.

Your browser does not support the video tag

Första workshopen

Standard

Idag höll jag i den första av våra workshops kring iPad. Vi kommer att ha dessa varje tisdag, kl 15.00-16.00 och rikta in oss på olika teman.

Då detta var första gången och personalen fått sina paddor för ett par dagar sedan var temat ‘grunder’. Vi tittade på hemskärmen och hur vi skapar mappar, flyttar appar mm, kameran, e-posten, Safari, Facetime, inställningar, App store och lite annat.

Jag körde min iPad via mirroring till en Apple TV och det fungerade hur bra som helst. Att kunna gå runt i lokalen, slippa sladdar men ändå projicera min skärmbild och ljud är fantastiskt bra och något jag tror är, rent pedagogiskt, en hit.

Mitt genidrag denna eftermiddag var att jag handlat lite chips och läsk, så kvällen fick spenderas med att lära sig hur man rengör skärmen på sin padda 😉

iTunes-kort till personalen

Standard

20120308-122839.jpg

Pedagogerna på Årstaskolan får under vårterminen hämta ut en personlig iPad. Skolledningen skickar med ett presentkort på iTunes till varje iPad för att personalen snabbare ska komma igång, lära sig verktygets logik och prova olika användningsområden. På Årstaskolans interna forum kan alla berätta vad de använder sin iPad till, om de gillar specifika appar, och vilka möjligheter de kan se när den bredare utrullningen till elever kommit igång.