Besök från Japan

Standard

Besök från Japan

Årstaskolan fick i förra veckan besök av forskare från tre olika universitet i Japan som ville titta på hur vi arbetar med digitala verktyg i lärandet. Den lilla delegationen hann med att besöka några olika klasser, prata med flera lärare, vår IT-pedagog och rektor. Man kunde även närvara vid våra mikroseminarier kring höstens iPad-projekt som presenterades samma eftermiddag.

I våra samtal under dagen framkom att man i Japan, trots många avancerade teknologiska tillämpningar i samhället, har en väldigt konservativ syn på tekniken i klassrummet. Man blev därför väldigt imponerad av det avslappnade förhållningssätt både elever och lärare har till iPads, och hur tekniken är en integrerad del av skolvardagen på Årstaskolan. En av utmaningarna man nu står inför i Japan är hur man ska förändra inställningen till tekniken hos lärarna och förmå dem att våga ta sig an de nya möjligheter som digitala verktyg innebär för skolan.

Vi gjorde en gång ett dokument

Standard

I februari 2011 ställde vi oss frågan hur en elevdator borde se ut utifrån våra tidigare erfarenheter av IT i skolmiljö. Vi hade under en tid använt IT framgångsrikt och ökat den allmänna kunskapen kring IT-verktyg i undervisningen men frågan om en effektiv elevanpassad dator var fortfarande olöst. Vid det tillfället hade Årstaskolan enbart en enda iPad men troligtvis var den med och påverkade bilden av hur en dator bör fungera i skolan. Det är hur som helst roligt att ett år senare, i och med iPad-projektet, kunna bekräfta och tillgodose de flesta behov som vi listade vi den tidpunkten.

Vad vi önskar av elevdatorer (pdf)