ASL-träff 11

Standard

Välkomna till vår elfte träff!

Dagordning:

Vi läser ur Tragetons bok. Läs kapitel 6 och 7 ”Utveckling under tredj skolåret (skolår 2 i Sverige)” och ”Handskrivning” s. 105-125.

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Berätta om era upplevelser av parskrivning med digitalt verktyg. s 111

I kursplanen för svenska står det ”Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator”. Berätta för varandra i gruppen hur ni arbetar med handstil/ipad (dator) förr och nu. s 116-125

Diskutera olika genrer som Trageton föreslår för åk 2. Tidningar på en mer avancerad nivå, böcker, referat, faktaböcker. Hur kan vi jobba med dessa genrer i klassrummet? s 105-115

Ta med en fråga ur kapitlet som du vill ta upp i gruppen och diskutera.

F, åk 1, åk 2 och åk 3 planerar veckan som skall komma.

ASL-träff 9

Standard

Välkomna till vår nionde träff!

Dagordning:

Vi läser ur Tragetons bok. Läs kapitel 5 ”Utveckling under andra skolåret (skolår 1 i Sverige)” s.81-104

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Diskutera läseböcker (standardiserade – egenproducerade). Diskutera för- och nackdelar s. 97-102.

Diskutera olika genrer som Trageton föreslår för åk 1(men som förstås kan användas för äldre och yngre barn). Brevskrivande, dikter och tidningar. Hur kan vi jobba med dessa genrer i klassrummet? S.85-95

Ta med en fråga ur kapitlet som du vill ta upp i gruppen och diskutera.

F, åk 1, åk 2 och åk 3 planerar veckan som skall komma. F och åk 1 skall planera kort vad ni tänker visa upp för Carola veckan efter.

ASL-träff 8

Standard

Välkomna till vår åttonde träff!

Dagordning:

Vi läser ur Barbro Westlunds bok. Läs sidorna 47-48, 69-70, 105-106, 139 och 268.

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Forskning visar att lärare alltför ofta ställer frågor som värderas i form av rätt eller fel. Diskutera olika sätt att ställa frågor och olika frågenivåer (t.ex. på raderna, mellan raderna och bortom raderna).

Diskutera om Pelle och ekorren Kurre (s.139)

Diskutera begreppet ”Thoughtful litercy” (s 69-70)

Läs igenom texten Waterloo av Abba. Diskutera sedan er förståelse utifrån några av förslagen nedan.

Vad handlar texten om på raderna, mellan raderna och bortom raderna?
Vilka förkunskaper har jag om Waterloo? Napoleon? Historisk förankring av sången? Händelser i sången?
Vilket underliggande budskap har texten?

Övergripande fråga är: Vilka skolämnen kan samverka för att utveckla läsförståelsen av den här texten? På vilket sätt?

“Waterloo”
My, my, at Waterloo Napoleon did surrender
Oh yeah, and I have met my destiny in quite a similar way
The history book on the shelf
Is always repeating itself

Waterloo – I was defeated, you won the war
Waterloo – Promise to love you for ever more
Waterloo – Couldn’t escape if I wanted to
Waterloo – Knowing my fate is to be with you
Waterloo – Finally facing my Waterloo

My, my, I tried to hold you back but you were stronger
Oh yeah, and now it seems my only chance is giving up the fight
And how could I ever refuse
I feel like I win when I lose

Waterloo – I was defeated, you won the war
Waterloo – Promise to love you for ever more
Waterloo – Couldn’t escape if I wanted to
Waterloo – Knowing my fate is to be with you
Waterloo – Finally facing my Waterloo

So how could I ever refuse
I feel like I win when I lose – 

Waterloo – Couldn’t escape if I wanted to
Waterloo – Knowing my fate is to be with you
Waterloo – Finally facing my Waterloo

F, åk 1, åk 2 och åk 3 planerar veckan som skall komma.

ASL-träff 7

Standard

Förskoleklasserna fortsätter att jobba med sina bokstavsböcker och olika dialoger.
Åk 1 jobbar med sina naturböcker, mailar med sina nya brevvänner över klassgränserna samt skickar talmönsteruppgifter i matematiken till varandra.
Åk 2 skriver på, och sammanställer sina böcker om Tistelfjärilarna som de fött upp. De kommer att publiceras på bibblis.se och här hittar ni första boken.
Åk 3 jobbar vidare med sitt stockholmstema och blogg som ni hittar här. De jobbar även mattesagor som de delar med sig av.

Dagordning:

  1. Vi läser ur Barbro Westlunds bok. Läs sidorna 29-30, 54, 173-182, 255, 269-294
  1. Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

  • Diskutera riktlinjerna enligt NRP (national reading panel) s 54. Vilka delar arbetar du med i din elevgrupp? Är några punkter viktigare än andra?
  • Finns det komponenter som ännu inte får så stort utrymme i din undervisning? Vad beror det på?
  • Vilka grafiska hjälpmodeller(utöver tankekartor) som du kan använda med dina elever känner du till (s 269-294)?
  • Slå upp modellen ”Den tänkande läsaren” på s. 255. Hur kan modellen användas med dina elever? På vilket sätt kan modellen påverka metakognitiv förmåga?
  • Diskutera läshastighetens påverkan på läsförståelsen (s 29-30 och s 173-182). Finns det någon fara med tester som avser mäta både läshastigheten och förstålsen? ”Hur hjälper vi eleverna att bli medvetna om att anpassa läshastigheten till de texter de läser?”