Bloggen är arkiverad

Standard

Den här bloggen startades under 2012 då vi var med i Stockholm stads iPad-projekt. Den avhandlar dock mycket mer än bara iPads och därför väljer vi att ha den öppen, även om vi inte uppdaterar den längre.

ASL-träff 14

Standard

Välkomna till vår fjortonde träff!

Dagordning:

Vi läser ur Tragetons bok. Läs kapitel 10 ”Läs- och skrivinlärning” s. 153-160

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Jämför och diskutera de olika metoderna Alphabetic, Phonic method, Phonetic method, Word method, Sentence method och Imitative method. Vilka kombinationer av metoder använder du i din läsundervisning?

Några utdrag ur Barbro Westlunds forskning:

”Idag vet man att läsförståelse inte uppstår automatiskt bara för att man kan läsa flytande, även om förutsättningen för läsförståelse har starka samband med god ordavkodning och flyt i läsningen.”

”I all nybörjarundervisning måste fonologisk läsning ingå för att säkerställa en korrekt ordavkodning.”

Diskutera Gough och Tunmers läsformel L (läsning)=A (avkodning)* F (förståelse, språkförståelse). Håller ni med den?

Vilken teori Top down eller Bottom up tycker du att är bättre?

Jämför synsätten Whole language och Phonics med varandra.

Ta med en fråga ur kapitlet som du vill ta upp i gruppen och diskutera.

F, åk 1, åk 2 och åk 3 planerar veckan som skall komma.

ASL-träff 13

Standard

Välkomna till vår trettonde träff!

Dagordning:

Vi läser ur Tragetons bok. Läs kapitel 9 ”Skriv- och läslärning” s. 133-152

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Vilken plats tycker du att ABC-böckerna skall ha i skriv- och läsundervisningen? (s. 136-137)

Emergent litercy. Diskutera begreppet. (s.137-138)

Jämför Höigård m.fl. bild av talspråksberget-skriftspråksberget och Tragetons bild av detsamma. Vad tycker du? Hur undervisar du? (s. 142-146)

Vad tycker du om WTR-metoden? Berätta för varandra.

Ta med en fråga ur kapitlet som du vill ta upp i gruppen och diskutera.

F, åk 1, åk 2 och åk 3 planerar veckan som skall komma.

ASL-träff 12

Standard

Välkomna till vår tolfte träff!

Dagordning:

Vi läser ur Tragetons bok. Läs kapitel 2 ”IKT i skolans praxis – dåligt eller bra?” s. 27-44

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Healy har ställt upp regler för bra datoranvändning. Diskutera dessa. s 37-38.

Diskutera begreppen producent och konsument (bl.a. s 28-31 och 39-41).

Fundera tillsammans kring exemplet med Krakel Spektakel s. 35 och språkundervisning.

Ta med en fråga ur kapitlet som du vill ta upp i gruppen och diskutera.

F, åk 1, åk 2 och åk 3 planerar veckan som skall komma.