ASL-träff 9

Standard

Välkomna till vår nionde träff!

Dagordning:

Vi läser ur Tragetons bok. Läs kapitel 5 ”Utveckling under andra skolåret (skolår 1 i Sverige)” s.81-104

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Diskutera läseböcker (standardiserade – egenproducerade). Diskutera för- och nackdelar s. 97-102.

Diskutera olika genrer som Trageton föreslår för åk 1(men som förstås kan användas för äldre och yngre barn). Brevskrivande, dikter och tidningar. Hur kan vi jobba med dessa genrer i klassrummet? S.85-95

Ta med en fråga ur kapitlet som du vill ta upp i gruppen och diskutera.

F, åk 1, åk 2 och åk 3 planerar veckan som skall komma. F och åk 1 skall planera kort vad ni tänker visa upp för Carola veckan efter.