ASL-träff 8

Standard

Välkomna till vår åttonde träff!

Dagordning:

Vi läser ur Barbro Westlunds bok. Läs sidorna 47-48, 69-70, 105-106, 139 och 268.

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Forskning visar att lärare alltför ofta ställer frågor som värderas i form av rätt eller fel. Diskutera olika sätt att ställa frågor och olika frågenivåer (t.ex. på raderna, mellan raderna och bortom raderna).

Diskutera om Pelle och ekorren Kurre (s.139)

Diskutera begreppet ”Thoughtful litercy” (s 69-70)

Läs igenom texten Waterloo av Abba. Diskutera sedan er förståelse utifrån några av förslagen nedan.

Vad handlar texten om på raderna, mellan raderna och bortom raderna?
Vilka förkunskaper har jag om Waterloo? Napoleon? Historisk förankring av sången? Händelser i sången?
Vilket underliggande budskap har texten?

Övergripande fråga är: Vilka skolämnen kan samverka för att utveckla läsförståelsen av den här texten? På vilket sätt?

“Waterloo”
My, my, at Waterloo Napoleon did surrender
Oh yeah, and I have met my destiny in quite a similar way
The history book on the shelf
Is always repeating itself

Waterloo – I was defeated, you won the war
Waterloo – Promise to love you for ever more
Waterloo – Couldn’t escape if I wanted to
Waterloo – Knowing my fate is to be with you
Waterloo – Finally facing my Waterloo

My, my, I tried to hold you back but you were stronger
Oh yeah, and now it seems my only chance is giving up the fight
And how could I ever refuse
I feel like I win when I lose

Waterloo – I was defeated, you won the war
Waterloo – Promise to love you for ever more
Waterloo – Couldn’t escape if I wanted to
Waterloo – Knowing my fate is to be with you
Waterloo – Finally facing my Waterloo

So how could I ever refuse
I feel like I win when I lose – 

Waterloo – Couldn’t escape if I wanted to
Waterloo – Knowing my fate is to be with you
Waterloo – Finally facing my Waterloo

F, åk 1, åk 2 och åk 3 planerar veckan som skall komma.