ASL-träff 5

Standard

Den femte träffen är över och vi har nu jobbat med ASL i 4 veckor. Micke körde en genomgång av Garageband, förutom allt som stod i agendan för dagen.

Årskurs 3 börjar nu att jobba med sitt Stockholmstema och ska använda sig av bl a Stockholmskällan (www.stockholmskallan.se) och kommer även få besök därifrån.
Förutom detta, kommer de i svenskan att jobba med romanprojekten “Den magiska dörren” och “Monstret”. Vi ser fram emot en massa nya böcker på Bibblis.se.

AGENDA:

Välkomna till vår femte träff!

Vi läser ur Barbro Westlunds bok. Läs sidorna 15-70 och sidan 127. Vi följer nu Barbro Westlunds egna Studiehandledning.

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:
Vilka egenskaper menar du utmärker professionell lärarkompetens?

Hur upplever du begreppet ”läslust” jämfört med begreppet ”aktivt läsengagemang”? Är det samma sak?

Vilken roll spelar gensvar (feedback) för elevens motivation och självkänsla?

Vilken betydelse har uppgiftsorientering för utveckling av läsförståelsen?

Diskutera inre och yttre motivation.

Berätta hur du organiserar din läsundervisning.

Diskutera hur vi kan använda minilektioner.

Diskutera de sju grundstrategierna som anses vara effektiva i klassrumsundervisningen (s. 54).

 

En reaktion på ”ASL-träff 5

Kommentarer inaktiverade.