ASL-träff 4

Standard

Förutom dagordningen idag presenterade Micke sajten http://skolappar.nu samt skolans egna http://kunskapshubben.se, där instruktionsfilmer kring iPads kommer att ligga. I övrigt fortsätter klasserna med de arbeten de redan har påbörjat.

Åk 3 har nu startat sitt Stockholmsarbete och förutom skrivande, filmande, fotande mm kommer arbetet att presenteras på deras egna blogg som ska sättas upp. Där kommer eleverna att ha möjligheter att samarbeta över klasserna och utanför klassrummet.

Dagordning:

Vi läser ur Barbro Westlunds bok. Läs sidorna 15-70 och sidan 127. Vi följer nu Barbro Westlunds egna Studiehandledning.

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Vilka egenskaper menar du utmärker professionell lärarkompetens?

Hur upplever du begreppet ”läslust” jämfört med begreppet ”aktivt läsengagemang”? Är det samma sak?

Vilken roll spelar gensvar (feedback) för elevens motivation och självkänsla?

Vilken betydelse har uppgiftsorientering för utveckling av läsförståelsen?

F, åk 1, åk 2 och åk 3 planerar veckan som skall komma.

Skriva några rader som mailas till Micke och Jonas om vad ni skall göra under veckan.