ASL-träff 14

Standard

Välkomna till vår fjortonde träff!

Dagordning:

Vi läser ur Tragetons bok. Läs kapitel 10 ”Läs- och skrivinlärning” s. 153-160

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Jämför och diskutera de olika metoderna Alphabetic, Phonic method, Phonetic method, Word method, Sentence method och Imitative method. Vilka kombinationer av metoder använder du i din läsundervisning?

Några utdrag ur Barbro Westlunds forskning:

”Idag vet man att läsförståelse inte uppstår automatiskt bara för att man kan läsa flytande, även om förutsättningen för läsförståelse har starka samband med god ordavkodning och flyt i läsningen.”

”I all nybörjarundervisning måste fonologisk läsning ingå för att säkerställa en korrekt ordavkodning.”

Diskutera Gough och Tunmers läsformel L (läsning)=A (avkodning)* F (förståelse, språkförståelse). Håller ni med den?

Vilken teori Top down eller Bottom up tycker du att är bättre?

Jämför synsätten Whole language och Phonics med varandra.

Ta med en fråga ur kapitlet som du vill ta upp i gruppen och diskutera.

F, åk 1, åk 2 och åk 3 planerar veckan som skall komma.