ASL-träff 12

Standard

Välkomna till vår tolfte träff!

Dagordning:

Vi läser ur Tragetons bok. Läs kapitel 2 ”IKT i skolans praxis – dåligt eller bra?” s. 27-44

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Healy har ställt upp regler för bra datoranvändning. Diskutera dessa. s 37-38.

Diskutera begreppen producent och konsument (bl.a. s 28-31 och 39-41).

Fundera tillsammans kring exemplet med Krakel Spektakel s. 35 och språkundervisning.

Ta med en fråga ur kapitlet som du vill ta upp i gruppen och diskutera.

F, åk 1, åk 2 och åk 3 planerar veckan som skall komma.