ASL-träff 11

Standard

Välkomna till vår elfte träff!

Dagordning:

Vi läser ur Tragetons bok. Läs kapitel 6 och 7 ”Utveckling under tredj skolåret (skolår 2 i Sverige)” och ”Handskrivning” s. 105-125.

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Berätta om era upplevelser av parskrivning med digitalt verktyg. s 111

I kursplanen för svenska står det ”Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator”. Berätta för varandra i gruppen hur ni arbetar med handstil/ipad (dator) förr och nu. s 116-125

Diskutera olika genrer som Trageton föreslår för åk 2. Tidningar på en mer avancerad nivå, böcker, referat, faktaböcker. Hur kan vi jobba med dessa genrer i klassrummet? s 105-115

Ta med en fråga ur kapitlet som du vill ta upp i gruppen och diskutera.

F, åk 1, åk 2 och åk 3 planerar veckan som skall komma.