ASL-träff 12

Standard

Välkomna till vår tolfte träff!

Dagordning:

Vi läser ur Tragetons bok. Läs kapitel 2 ”IKT i skolans praxis – dåligt eller bra?” s. 27-44

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Healy har ställt upp regler för bra datoranvändning. Diskutera dessa. s 37-38.

Diskutera begreppen producent och konsument (bl.a. s 28-31 och 39-41).

Fundera tillsammans kring exemplet med Krakel Spektakel s. 35 och språkundervisning.

Ta med en fråga ur kapitlet som du vill ta upp i gruppen och diskutera.

F, åk 1, åk 2 och åk 3 planerar veckan som skall komma.

“Ipad-täta Årstaskolan ett undantag”

Standard

Om Årstaskolans arbete med iPads i Direktpress:

“Tillgången på datorer på stans skolor är mycket varierande. På ena skolan finns mängder av surfplattor, på den andra en stationär dator per klassrum. På Årstaskolan har IT en framträdande roll i undervisningen.”

http://www.direktpress.se/tidningenarstaenskede/Nyheter/Ipad-tata-Arstaskolan-ett-undantag/

ASL-träff 11

Standard

Välkomna till vår elfte träff!

Dagordning:

Vi läser ur Tragetons bok. Läs kapitel 6 och 7 ”Utveckling under tredj skolåret (skolår 2 i Sverige)” och ”Handskrivning” s. 105-125.

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Berätta om era upplevelser av parskrivning med digitalt verktyg. s 111

I kursplanen för svenska står det ”Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator”. Berätta för varandra i gruppen hur ni arbetar med handstil/ipad (dator) förr och nu. s 116-125

Diskutera olika genrer som Trageton föreslår för åk 2. Tidningar på en mer avancerad nivå, böcker, referat, faktaböcker. Hur kan vi jobba med dessa genrer i klassrummet? s 105-115

Ta med en fråga ur kapitlet som du vill ta upp i gruppen och diskutera.

F, åk 1, åk 2 och åk 3 planerar veckan som skall komma.