ASL-träff 13

Standard

Välkomna till vår trettonde träff!

Dagordning:

Vi läser ur Tragetons bok. Läs kapitel 9 ”Skriv- och läslärning” s. 133-152

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Vilken plats tycker du att ABC-böckerna skall ha i skriv- och läsundervisningen? (s. 136-137)

Emergent litercy. Diskutera begreppet. (s.137-138)

Jämför Höigård m.fl. bild av talspråksberget-skriftspråksberget och Tragetons bild av detsamma. Vad tycker du? Hur undervisar du? (s. 142-146)

Vad tycker du om WTR-metoden? Berätta för varandra.

Ta med en fråga ur kapitlet som du vill ta upp i gruppen och diskutera.

F, åk 1, åk 2 och åk 3 planerar veckan som skall komma.

Årstaskolan i tidningen Lära

Standard

Årstaskolan e-bibliotek Bibblis har blivit en succé sedan starten i somras. På sajten publiceras elevernas egna e-böcker och vem som helst kan läsa dem.
– För att göra skolarbetet meningsfullt tror vi att elever behöver få skapa material som når en riktig publik, säger Mikael Kring, IT-pedagog på skolan.

Läs Utbildningsförvaltningens pressmeddelande här