Jan Hylén på Årstaskolan

Standard

Utbildningsförvaltningens iPad-utvärderare Jan Hylén besöker idag Årstaskolan för att studera hur ‘paddorna’ används i undervisningen. Fem klassrumsbesök och en gruppintervju med lärare ska hinnas med. Resultatet av förvaltningens utvärdering kommer att presenteras under våren.

ASL-träff 13

Standard

Välkomna till vår trettonde träff!

Dagordning:

Vi läser ur Tragetons bok. Läs kapitel 9 ”Skriv- och läslärning” s. 133-152

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Vilken plats tycker du att ABC-böckerna skall ha i skriv- och läsundervisningen? (s. 136-137)

Emergent litercy. Diskutera begreppet. (s.137-138)

Jämför Höigård m.fl. bild av talspråksberget-skriftspråksberget och Tragetons bild av detsamma. Vad tycker du? Hur undervisar du? (s. 142-146)

Vad tycker du om WTR-metoden? Berätta för varandra.

Ta med en fråga ur kapitlet som du vill ta upp i gruppen och diskutera.

F, åk 1, åk 2 och åk 3 planerar veckan som skall komma.