Walter Mischel

Standard

Walter Mischels marshmallowexperiment har dykt upp i lite olika sammanhang den senaste tiden. Studien sägs peka på en väldigt stark framgångsfaktor hos individer; nämligen förmågan att styra sitt eget beteende mot långsiktiga fördelar, i motsats till att söka direkt tillfredsställelse. 

Vad har då det här med Årstaskolans iPad-projekt att göra? Inte mer än att vi är beredda att vänta på de stora vinsterna med teknik för att utveckla undervisning och lärande. Vårt arbete är långsiktigt och evolutionärt. De tidiga positiva effekterna som vi redan ser är bra men det är de verkligt viktiga förändringarna och förbättringarna som vi strävar efter.

 

Den nyligen fallne Jonah Lehrer har för The New Yorker skrivit The secret of self-control om Walter Mischel med fleras arbete.

 

ASL-träff 9

Standard

Välkomna till vår nionde träff!

Dagordning:

Vi läser ur Tragetons bok. Läs kapitel 5 ”Utveckling under andra skolåret (skolår 1 i Sverige)” s.81-104

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Diskutera läseböcker (standardiserade – egenproducerade). Diskutera för- och nackdelar s. 97-102.

Diskutera olika genrer som Trageton föreslår för åk 1(men som förstås kan användas för äldre och yngre barn). Brevskrivande, dikter och tidningar. Hur kan vi jobba med dessa genrer i klassrummet? S.85-95

Ta med en fråga ur kapitlet som du vill ta upp i gruppen och diskutera.

F, åk 1, åk 2 och åk 3 planerar veckan som skall komma. F och åk 1 skall planera kort vad ni tänker visa upp för Carola veckan efter.

ASL-träff 8

Standard

Välkomna till vår åttonde träff!

Dagordning:

Vi läser ur Barbro Westlunds bok. Läs sidorna 47-48, 69-70, 105-106, 139 och 268.

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Forskning visar att lärare alltför ofta ställer frågor som värderas i form av rätt eller fel. Diskutera olika sätt att ställa frågor och olika frågenivåer (t.ex. på raderna, mellan raderna och bortom raderna).

Diskutera om Pelle och ekorren Kurre (s.139)

Diskutera begreppet ”Thoughtful litercy” (s 69-70)

Läs igenom texten Waterloo av Abba. Diskutera sedan er förståelse utifrån några av förslagen nedan.

Vad handlar texten om på raderna, mellan raderna och bortom raderna?
Vilka förkunskaper har jag om Waterloo? Napoleon? Historisk förankring av sången? Händelser i sången?
Vilket underliggande budskap har texten?

Övergripande fråga är: Vilka skolämnen kan samverka för att utveckla läsförståelsen av den här texten? På vilket sätt?

“Waterloo”
My, my, at Waterloo Napoleon did surrender
Oh yeah, and I have met my destiny in quite a similar way
The history book on the shelf
Is always repeating itself

Waterloo – I was defeated, you won the war
Waterloo – Promise to love you for ever more
Waterloo – Couldn’t escape if I wanted to
Waterloo – Knowing my fate is to be with you
Waterloo – Finally facing my Waterloo

My, my, I tried to hold you back but you were stronger
Oh yeah, and now it seems my only chance is giving up the fight
And how could I ever refuse
I feel like I win when I lose

Waterloo – I was defeated, you won the war
Waterloo – Promise to love you for ever more
Waterloo – Couldn’t escape if I wanted to
Waterloo – Knowing my fate is to be with you
Waterloo – Finally facing my Waterloo

So how could I ever refuse
I feel like I win when I lose – 

Waterloo – Couldn’t escape if I wanted to
Waterloo – Knowing my fate is to be with you
Waterloo – Finally facing my Waterloo

F, åk 1, åk 2 och åk 3 planerar veckan som skall komma.

Andra workshopen – projektlogik

Standard

Jan Hylén har anlitats för att utvärdera Stockholm stads satsning på iPads i undervisningen. I fredags träffades alla skolor som ingår i projektet för en andra workshop kring projektlogik. Underlaget från arbetet kommer att ligga som grund för de utvärderingskriterier som förvaltningens styrgrupp beslutar om senare i höst. Vi ber om ursäkt för de dåliga bilderna, de är inte tagna med iPad…