ASL-träff 3

Standard
0C jobbar med sina iPads

0C jobbar med sina iPads

Under veckan har F-klasserna jobbat med att skriva bokstavsräckor, skriva sina namn samt tränat på att skriva ord. De har även fått träna på bokstäver samt bokstävernas ljud.

Ett exempel på en av elevernas trädböcker

I åk 1 har eleverna jobbat med ordböcker samt att de håller på att skapa svamp/trädböcker.

AGENDA FÖR TRÄFF NUMMER 3

Dagordning:

Nu börjar vi med Barbro Westlunds bok. Vi återkommer till Trageton igen lite senare. Läs sidorna 5-14, 101-104 och 118-121 i boken. Vi följer nu Barbro Westlunds egna Studiehandledning.

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Vilka läskompetenser menar du är speciellt viktiga att dina elever utvecklar? Varför?

Hur arbetar du med läsförståelse idag?

Hur överensstämmer din uppfattning om utvecklingen av läsförståelse relaterat till läsforskaren Vellutinos modell ”tresteg i friidrott”?

Diskutera betydelsen av ”att göra interferenser” vid läsning. Är uttrycket ”att läsa mellan raderna” lika bra att använda? Vilket av uttrycken är bäst att introducera för dina elever? Motivera!

Hur skulle du förklara begreppet ”att skapa inre bilder” för dina elever?

F och åk 1 planerar veckan. Åk 2 och Åk 3 börjar med att Micke går igenom lite av grunderna iMovie med er.

iPad-Projektet VT12 – rapport

Standard

Här är rapporten för vårterminens arbete med iPads på Årstaskolan.

 

iPad-Projektet VT12 – Årstaskolan

 

Inledning

Vårens arbete med iPads har varit både spännande och kreativt med många ’ögonöppnare’ och positiva överraskningar. Arbetet har utgått från pedagogernas professionella förmågor och kunskap, samt deras egna tankar och idéer kring möjliga tillämpningar. Det har inte ställts några krav på uppvisande av resultat eller generaliserbarhet men den försöksverksamhet som pågått har ändå genererat många lärdomar och bra exempel på pedagogiskt arbete. Det är utifrån de förutsättningarna naturligtvis för tidigt att dra några större slutsatser kring långsiktiga effekter på undervisningen men i princip samtliga lärare rapporterar om större lust och motivation i elevernas skolarbete. Om detta är ett ihållande fenomen som även kan leda till resultatutveckling återstår som sagt att se, och speciellt intressant blir det när och om ’experimenten’ leder fram till tydligt formulerade arbetssätt.

 

Med den senaste läroplanen har skolorna även ett uppdrag att involvera digitala medier i undervisning och i jämförelse med skolans erfarenheter av laptops och har iPads sammanvägt varit ett överlägset alternativ[1]. Det är på samma gång viktigt att vi värderar utrustningens bidrag och möjliga effekter mot kostnaden för densamma och inte blir förförda av den initiala glädjen av att skolan för en gångs skull får använda samtida aktuell teknik. Vi tror att IT har en nödvändig och självklar plats i dagens skola men att det är upp till oss att hitta vägar för att uppfylla dess inneboende potential. Mycket arbete är självfallet kvar att göra och vi har enbart börjat vandringen mot en skola där IT är en integrerad del av verksamheten. Vi ser fram emot en mycket utmanande och utvecklande tid.

 


[1] I början av 2011 gjorde Årstaskolan en sammanställning (se bilaga) av önskade krav för en elevdator. Dessa krav sammanfaller i stort med vad iPads har bidragit med till verksamheten.

14 Tactics to Deal with a Complex Problem

Standard

Här kommer en liten blogg-bonus på engelska delvis sammanfattad från iPad-projektet. En väldigt ovetenskaplig sammanställning av olika taktiker för hur man kan lösa komplexa problem i organisationen.

/ Martin Claesson

A complex problem is not necessarily something bad. Some problems arise from the opportunity to make improvements, while others emerge from the need to address failing processes or bad results. I personally embrace complex problems because I think it makes my office hours worthwhile to see how different approaches and tactics can bring the organization forward. Being able to spot a problem is of course the key, something that requires vision, qualification and guts. It’s a skill not always preferable for your career, depending on your employer, so it could be wise to package every identified problem with some tactics on how to deal with it. Finding and fixing a problem could prove invaluable to your organization but without a solution you’re just the person who dug up the dirt. For great problem spotters/solvers sometimes the solution is already available in their tool box, they just need to find the right problem for it and apply some tactics.

So here’s 14 tactics to deal with a complex problem that you could choose from. My personal favourites are Ignore and Spend, but reality many times restricts me to Duct tape and the Do-it-yourself tactic (that I deliberately left out because it’s not really a tactic is it?), while Grow is probably the best long-term approach. Go ahead and try some or all of them, if they don’t work you’re probably doing it wrong.

 

Ignore – Some problems are just best left alone. Ask yourself is this is a situation that need fixing now or if there are more important things to focus on, then go do that. Whenever you come back to the issue the problem might already have been solved.

Duct tape – Make a temporary solution that will keep things running for now until you can apply other tactics. A cheap option that will work if you need to fix things instantly or your problem is limited to a certain time frame.

Invent – Get someone to solve the problem by creating a completely new solution. This could be a risky and costly approach and applies to unusual problems that resemble few others. Only do this to problems that affect your organization over a longer time period.

Piggy back – Go with someone else’s solution. It’s probably not necessary to buy a rocket if you just need a ride to the stars. This is a relatively cheap option that doesn’t give you full control over the solution but makes it happen.

Offspring – Spin off the problem to someone else who has to take ownership, maybe you’re the wrong person to deal with it if you just tweak it a little bit. There is also an option, though expensive, to create a new position to deal with a reoccurring problem.

Jam – Gather a good crew and sit down for a dedicated but limited period, preferably outside the office. Have everyone in the crew bring their ideas and perspectives on how to solve the problem. Don’t leave without at least a few threads to follow.

Lead – Appoint or create strong leadership to get everyone focused and on the same track when dealing with the problem. This is a power approach that could be useful if you identify that the key competencies to solve the problem are already in place.

Full court press – Have everyone in your organization or department address the problem for a short and limited time. This could be seen as a desperate tactic but deployed correctly it can also have positive side effects on  your organization by getting everyone involved in important processes.

Story – Some problems need to be looked at thoroughly to be understood. By investigating the past and envisioning the wanted state (future) it could be possible to fill in the gaps to find a feasible solution.

Mash – Try to solve the problem by combining already existing resources. Many solutions are already within your grasp if you are just able to see the opportunities and connect the right ends of resources and systems together.

Spend – Some problems go away by throwing money at them. It’s usually wise to know how and why you are doing it too.

Replicate – Your problem is probably not unique, someone else is likely to have already solved it (or died trying). Get the best parts of that person’s work (as long as it’s not patented) and leave the rest.

Invite – Look for someone to partner you in finding a solution. Maybe someone else could also gain from getting rid of the problem or through the process of dealing with it.

Grow – Make your organization aware of the problem and have it self-organize and grow around it to create a solution. This is a great tactic for organizations who are often dealing with complex problems but it requires you to have qualified and adaptable personnel at your disposal. And don’t expect things to happen overnight.  

 

ASL-träff 2

Standard

Välkomna till vår andra träff!

Dagordning:

Vi läser ur Arne Tragetons bok, kapitel 4 s. 55-80
(om du hinner läsa mer fortsätt då med antingen kapitel 5 eller kapitel 6 i Tragetons bok).

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Hur har ni placerat alfabetet i klassrummet? Använder ni illustrationer eller inte?

Egenproducerade eller kommersiella bokstavsböcker?

Diskutera touchmetod, bokstavsstorlek, bokstavsstil och skiftlåsfunktionen.

Egna tankar och frågor till diskussionen.

Planera veckan med arbetslaget. F och åk 1 har först en genomgång av bokstavstestet med Barbro, åk 2 och 3 planerar direkt.