Lösryckta erfarenheter från iPad-projektet

Standard

Från den kommande sammanställningen av vårens iPad-projekt på Årstaskolan:

–          Fungerar bra för samarbetsövningar 1-till-2

–          Suddar ut gränser mellan skola och fritid

–          Ta in världen i klassrummet

–          Publikt, offentligt, på riktigt

–          Digital portfolio – planera, följa upp, kommentera och utvärdera när som helst

–          Nyfikenhet, stolthet, engagemang

–          Ökad lust, lustfyllda inlärningen ett faktum

–          Intresse för att skriva

–          Nya användningsområden dyker upp successivt

–          Behov av skrivare

–          Säkerhet och laddning

–          Ökat utbyte mellan lärare både inom och utanför skolan

–          Stimulerar elevers läsande, effekten slår däremot lite olika

–          Viktigt att tekniken inte är i fokus

–          Kreativa appar ger mest

–          Behövs synk för lagring av material

–          Kräver att man studerar läroplanen närmare (vilket är bra)

–          Delaktighet, demokrati, samarbete

–          Kompenserande funktion

–          Utveckla sociala förmågor, entreprenörskap, självförtroende, medmänsklighet

–          Kommunikation (översättning) för nyanlända

–          Möjlighet att kommunicera med bilder

–          Ökad kommunikation mellan lärare och elever, och elever och andra elever

–          Möjlighet att ljuda och repetera för att träna språk

–          Individualisera genom att eleverna kan arbeta på sin nivå, bra för heterogena grupper

–          Bra för barn med koncentrationssvårigheter

–          Ökar intresset för att skriva

–          Upptäcka tillsammans med eleverna

–          Får med alla elever

–          Minskar motoriska hinder

–          Motivationshöjande, både för starka och svaga elever

–          Kreativt och lösningsfokuserat tänkande istället för probleminriktat

–          Nya redovisningsformer

–          Snabbare respons utvecklar kunskapssökandet

–          Pedagogerna tvingas bli mer tydliga i direktiv och förväntningar med delade iPads (ej 1-till-1)

–          Personal har fått ’nytändning’ och börjat se nya möjligheter i verksamheten

–          Äldre och erfarna pedagoger ser snabbt möjligheterna med verktygen

Till er som undrar om apparna

Standard

Det kommer in en hel del förfrågningar kring vilka appar vi använder. Vår tanke är att vi jobbar med appar som, i första hand, gör barnen till producenter. Vi vill att de ska skapa och vara kreativa samt att de får en lustfylld inställning till sitt skrivande och läsande.

Just inom ASL-projektet så använder vi framförallt dessa tre iPad-appar för att skriva:

1. Skolstil – Talsyntes och ljudning av bokstäver. Länk till App Store – kostar 22 kr

2. Book Creator for iPad – Sätt ihop ljud, video, text, bild och skapa egna e-böcker. Länk till App Store – kostar 38 kr

3. Pages – Ordbehandling för iPad. – Länk till App Store –  75 kr

Då många av er också sitter på Androidplattor och telefoner önskar jag att vi hjälps åt att hitta alternativ till dessa. Skriv gärna era bästa tips som en kommentar till denna post.

MVH Micke

 

ASL – Nu kör vi igång

Standard

Idag startade vi vårt ASL-projekt, där alla lärare i åk F-3 ingår. 
Varje måndag träffas gruppen under två timmar, där vi kommer att läsa ur bl a Arne Tragetons bok “Att skriva sig till läsning”, diskutera kring det vi läst och planera hur vi ska jobba med eleverna under den kommande veckan.
Idag delade vi ut iPads till klasserna, där åk 0 kommer att ha 1-till-4 och åk 1 1-till-2. Vi pratade även om Puenteduras SAMR-modell som vi kommer att återkomma till.

Vi ses på måndag!

ASL-träff 1

Standard

Välkomna till vår första träff!

Dagordning:

Micke och jag har först en genomgång.

Vi läser ur Arne Tragetons bok, kapitel 4 s. 55-80
(om du hinner läsa mer fortsätt då med antingen kapitel 5 eller kapitel 6 i Tragetons bok)

Diskussion kring det vi läst.

Frågor:

Hur har ni placerat alfabetet i klassrummet? Använder ni illustrationer eller inte?

Egenproducerade eller kommersiella bokstavsböcker?

Diskutera touchmetod, bokstavsstorlek, bokstavsstil och skiftlåsfunktionen.

Egna tankar och frågor.

Planera veckan med arbetslaget.

Obs!
29/8 Föreläsningen om LUS Hantverkgatan 2F klockan 15-17.30. (obs! endast ”utbildningspaketsgruppen”)