Sista projektet för terminen

Standard

Läsåret börjar närma sig sitt slut men arbetet med iPads fortgår in i det sista. För lite mer än en vecka sedan beviljades och startades det sista(?) lokala projektet för terminen.

Projekt: Färdighetsträning i kortdivision och dokumentation av NO-laborationer
År: 4
Ansvarig: Jenny Lagesson

Beskrivning
Jag vill prova den modell för färdighetsträning i matematik som Martin Fernström beskrev på pedagogiskt café 10:e maj och använda den för träning av kortdivision. Jag vill också testa att arbeta med Bookcreator för att dokumentera NO-laborationer inom arbetsområdet magnetism. Jag vill se hur kombinationen av bild, text och möjligheterna att spela in ljud ger eleverna möjlighet att uttrycka sina upptäckter och använda de naturvetenskapliga begreppen.

Mikropresentationer av lokala projekt

Standard

Idag på Årstaskolans pedagogiska café presenteras de lokala iPad-projekt som pågått under våren. Totalt tio projekt har dragits igång med varierande fokus och inriktning. Arbetet med iPads är fortfarande på det experimentella stadiet där lärare och elever tillsammans utforskar möjligheterna och vilka resultat det kan generera. I nuläget är det troligtvis för tidigt för att dra några större slutsatser men vi tror att de erfarenheter som presenteras kan vara bra indikatorer för hur vi ska gå vidare med iPads i skolan.