Ytterligare projekt beviljade

Standard

Två nya projekt har beviljats av styrgruppen. Det har hittills varit en övervikt för projekt i de yngre åren men nu börjar även högstadiet hitta tillämpningsområden som de vill utveckla.

 

Projekt: Att öka säkerheten inom stavning
År: 1
Ansvarig: Daniel Sinik 

Beskrivning
Syftet med projektet är att använda iPads som ett redskap för att träna stavning med eleverna, där sambandet mellan ljud och bokstav är det centrala. Användning av iPads kan göra att stavningsinlärning blir mer lustfyllt än vid vanlig skrivning, speciellt för pojkar.

 

Projekt: Tydliggöra praktiska experiment i fysik
År: 7-9
Ansvarig: Göran Sten

Beskrivning
Vi filmar en händelse direkt med iPaden, t.ex. en tur i en gunga i lekparken eller berg- och dalbanan på Grönan. Det är i normala fall svårt att veta hur snabb den filmade rörelsen är, men med hjälp av appen Video Physics kan man räkna ut hastigheten och därefter beräkna hur stor kraft rörelsen har. Materialet sparas i iPaden som en film inklusive all data om rörelsen. Filmen med information kan sedan exporteras enkelt till Kunskapshubben och ses via iPad, dator eller smartphone.

Play Rapport – längre inslag

Standard

Ett litet längre och annorlunda klippt inslag från ABC-besöket hos Josef Sahlin och hans treor hos oss på skolan.

En sak som alltid dyker upp, är rädslan för införandet av teknik i skolan och att om man inför tekniken så kommer helt plötsligt barnen inte läsa böcker, skriva och en massa annat.
Teknik är bara teknik. I händerna på en skicklig pedagog kan tekniken stimulera, utveckla och underlätta lärandet för eleverna. Men det handlar alltid till sist och syvende om pedagogen och pedagogiken.

Vi ska förbereda och lära eleverna att leva i vårat samhälle så som det ser ut nu och kommer se ut i framtiden. Själv skulle jag inte vilja gå till ett sjukhus som inte uppdaterat sin teknik och sina läkare på de senaste rönen sedan 70-talet och lika borde väl gälla skolan?