11 triggers för IKT på Årstaskolan

Standard

Projektgruppen för iPad-projektet har tillsammans med rektor för Årstaskolan poängsatt (skala 1-5) olika ‘triggers’ för IKT-utvecklingen på skolan*. Bedömningen har gjorts individuellt och genomsnittspoängen visas nedan i diagrammet.
 
Triggers - IKT
 
Högst poäng (full pott) har Ansvar, frihet och innovation fått vilket bekräftar det förhållningssätt som skolan försökt ha till IKT och skolutveckling. Ytterligare fem triggers bedöms vara så pass viktiga att de har fått mer än 4,0 i genomsnitt och de kan samtliga tillskrivas den lokala verksamhetens arbete. Tillgången på utrustning (främst en spegling av ekonomiska resurser) anses ha haft medelstor betydelse och samhällets påverkan någon större. Minst betydelse har effekter av politiska beslut och långsiktiga IT-strategier upplevts ha.

En egen bedömning av vad som påverkat en positiv utveckling vill naturligtvis gärna tillskriva den egna verksamheten stor betydelse. I det här fallet återspeglas nog skolans självbild i resultatet, och en samsyn bland de inblandade, mer än de faktiska processerna. Samtidigt hade det varit intressant att göra en jämförelse med motsvarande poängsättning före vi drog igång iPad-projektet eller med en skola som planerar liknande arbete. Även om vi ständigt befinner oss i en pågående utvecklingsprocess är vi en hel del erfarenheter rikare idag än för ett och halvt år sedan.
 
 

* Projektgruppen har bestått av Jonas Johansson (ansvarig för elev- och lärardomänen), Micke Kring (teknikdomänen), och Martin Claesson (skolledardomänen och projektledning). Rektor för Årstaskolan har under iPad-projektet varit Anita Ulrich.

En reaktion på ”11 triggers för IKT på Årstaskolan

Kommentarer inaktiverade.